امروز: شنبه , 13 آذر 1395

میدان دید

Field of View (FOV)

 

میدان دید، وسعت آناتومیک پوشش داده شده در تصویر است که می تواند به صورت مربع یا مستطیل باشد . میدان دید از تعدادی وکسل تشکیل می گردد که که در یک شبکه دو بعدی به نام ماتریکس تصویر کنار هم قرر گرفته اند...

 Telangiectasia

تلانژکتازی

 

منظور از تلانژکتازی یک ناهنجاری مادرزادی یا اکتسابی است که از مویرگ ها ، ونول ها و آرتریول ها تشکیل می گردد . تلانژکتازی ضایعه ای قرمز و کوچک را معمولا در پوست یا غشا های مخاطی ایجاد می نماید...


Parkinson’s Disease (PD)

مروری بر بیماری پارکینسون

 

بیماری پارکینسون یک بیماری نورودجنرتیو (neurodegenerative) است که در اکثر افراد رشد آهسته دارد. بیماران مبتلا در حدود بیست سال  و یا بیشتر با این بیماری می توانند زندگی کنند

DTI

پالس فرکانس رادیویی (RF)

 

پالس فرکانس رادیویی (RF) به عنوان یک موج الکترومغناطیسی تعریف می شود. به عنوان مثال یک بیمار را در نظر بگیرید که درون مگنت ام آر آی قرار گرفته است. در این حالت همه ی اسپین های بدن بیمار در جهت میدان اصلی مگنت سوگیری می کنند و....